Jak vystěhovat problémového nájemníka

21. 02. 2024

Vystěhování problémového nájemníka je dost nepříjemné téma, u něhož bychom byli rádi, kdyby vůbec neexistovalo. Bohužel se mu ale spousta majitelů nemovitostí nevyhne, a tak se pojďme společně podívat na to, co se dá dělat, když už se do téhle situace dostanete. 

Vystěhování problémového nájemníka je bez pochyb náročnou a stresující záležitostí. Zvláště pokud nájemník například nemá smlouvu, býval to váš známý/kamarád a tak nějak jste si věřili. A ono se to zvrtlo. Ano, i takové případy známe. Častější je, že i když nájemní smlouva existuje, nájemník se jednoduše zahnízdí a ne a ne se nemovitosti vzdát. Dělá, že neexistuje, vymýšlí naschvály, nereaguje na výzvy, telefony, neotevírá. 

Co teď? Je právo na vaší straně? Jaké jsou klíčové kroky? Nezoufejte, možnosti rozhodně jsou!

Jak vystěhovat problémového nájemníka krok za krokem

Na úvod začneme důležitou radou – ač můžete být rozčilení, a my naprosto chápeme vaše rozčarování, zachovejte maximální klid a nepodnikejte žádné neuvážené kroky. Mohlo by se to jen otočit proti vám. Situaci si raději pořádně zmapujte a rozmyslete. Především je opravdu klíčové postupovat podle zákona, a tak zapomeňte na to, že vezmete bandu kamarádů a půjdete nájemníkovi bušit na dveře. 🙂  

  • Vzhledem ke komplexnosti právních aspektů a „křehkosti“ tématu je více než vhodné konzultovat celou situaci s právním zástupcem.

Zkuste to po dobrém  

Ideální variantou je domluva. Pokuste se problém vyřešit dohodou, mimosoudně a po dobrém. Ani to by ale nemělo probíhat jen komunikací „přes dveře“. Je třeba dodržet zákonné postupy, což je v tomto případě doručení oficiální výpovědi s uvedením důvodu, který musí být v souladu se zákonem (jedná se například o opožděné platby nájemného nebo porušení podmínek smlouvy). Takovou výpověď odešlete nájemníkovi na e-mail, velmi vhodné je také písemná výpověď, kterou doručíte poštou a budete mít v ruce lístek/důkaz, že jste nájemníka opravdu informovali.  

Důležité je respektování výpovědní lhůty. Dokážeme si představit, že pokud to nejde po dobrém, těžko se vám podaří s nájemníkem domluvit na tom, že byt opustí například do 14 dnů. Takové typy si naopak velmi rádi počkají na poslední možný den. Obrňte se trpělivostí! Zároveň počítejte s tím, že lhůta na vystěhování začíná nájemníkovi běžet až od okamžiku, kdy výpověď obdrží/převezme.

V případě, že nájemník odmítne nemovitost opustit i po oficiálním datu výpovědi, pravděpodobně vás nemine obrátit se na soud. I když… Jedna možnost tu ještě je.

  • Specifickým příkladem je Nájemník v exekuci. Přečtěte si víc o tom, jak v tomto případě postupovat.

Předžalobní výzva

Než přistoupíte k poslední možnosti, kterou je soud, můžete ještě společně se svým právním zástupcem poslat problémovému nájemníkovi předžalobní výzvu. Tím mu dáte jasně najevo, že to myslíte vážně a nebojíte se vše řešit oficiální formou. Z naší zkušenosti můžeme říct, že tato možnost většinou stačí, splní účel a i ten nejtvrdohlavější nájemník si větší problémy rozmyslí.  

Předžalobní výzva je tedy formální dokument, který se odesílá nájemníkovi před zahájením soudního řízení. Obvykle obsahuje výčet porušení nájemní smlouvy ze strany nájemníka a žádost o nápravu situace, například o vyklizení nemovitosti. Je to takový poslední pokus vyřešit spor mimosoudně a zároveň i váš důkaz o tom, že jako majitel nemovitosti jste se pokusili situaci řešit. 

V případě, že nájemník na výzvu nereaguje nebo nápravu neprovede, pak zbývá poslední krok.

Soudní řešení

Když se problémový nájemník odmítne po výpovědi vystěhovat a nereaguje na předžalobní výzvu, budete pravděpodobně nuceni řešit situaci soudně

V prvním kroce si shromážděte veškeré podklady, jako je kopie nájemní smlouvy, záznamy o komunikaci s nájemníkem (to je právě ten „lísteček“ z pošty či e-mailová komunikace) a dále důkazy o porušení smlouvy (nezaplacené nájemné, policejní záznamy o řešení porušování nočního klidu apod.).

  • Následuje podání žaloby na místním okresním soudě. Žaloba by měla obsahovat důvody pro vystěhování a požadavek na vyklizení nemovitosti.
  • Dalším krokem je samotné soudní jednání. Obě strany dostanou příležitost prezentovat svoje argumenty, určitě vám doporučíme mít v tomto bodě po boku právního zástupce. 
  • Přichází rozsudek. Jestliže soud rozhodne ve prospěch majitele, bude vydán příkaz k vyklizení. Pokud nájemník stále odmítá nemovitost opustit, může být zapotřebí exekutorský nebo policejní zásah.

Dá se tomu všemu předejít?

Dobrou zprávou je, že dá! Je spousta možností, jak si můžete budoucího nájemníka proklepnout – ať už to zkusíte sami nebo se spolehnete na ověřené služby, jako je právě naše Garancenajmu.cz. 🙂 My už v obtížných dobře situacích víme, jak postupovat a rádi vám právě i s problémovým nájemníkem pomůžeme. Taková nepříjemnost vyžaduje trpělivost, důslednost a taky spoustu času, který věříme, že dokážete využít příjemněji. 🙂

Zajistěte si pronájem bez starostí

Hoďte všechny starosti spojené s pronájmem za hlavu. Náš zkušený tým s vlastním právním zázemím se o všechno postará.
Chci garantovaný nájem
calendar-fullcrossmenu