Nájemné a vše, co o něm potřebujete vědět článek

Nájemné a vše, co o něm potřebujete vědět

03. 12. 2022

Pokud se chystáte do pronájmu, určitě vás bude zajímat, jak je to s nájemným. Jaká je cena? Kdy je částka splatná? Otázky zároveň vyvolává i situace z druhé strany – chcete pronajmout byt a potřebujete vědět, jak vše s nájemníkem správně nastavit. Už nemusíte hledat dál, všechny informace na vás čekají právě v tomto článku. 

Nájemní bydlení je po vlastnictví nemovitosti tím nejčastějším způsobem, jak Češi žijí. Ať už jste tím, kdo byt pronajímá, nebo jste na straně nájemce, je potřeba mít na paměti to, že nájem je smluvní vztah. Je proto dobré ohlídat si klíčové náležitosti a zajistit, že nebudete muset řešit žádné zádrhely. 

Co by správná nájemní smlouva měla obsahovat z toho faktického hlediska, najdete mezi předchozími články u nás na blogu. Teď se podíváme na další praktické záležitosti, ve zkratce – co, kdy, jak a proč

Jak se platí nájemné

Jednou z důležitých informací, které musí nájemní smlouva na pronajímaný byt obsahovat, je informace o výši a způsobu platby nájemného. Zde vždy záleží na dohodě. Může to být převodem na účet, poštovní poukázkou nebo v hotovosti. V tomto případě si dejte pozor na to, abyste byli přesně domluvení a měli ideálně i ve smlouvě zaneseno, kdo peníze v hotovosti nosí/přebírá. Pokud to totiž není ujednáno, tak platí, že nájemce je něco jako „dlužník“ a je jeho povinností tento dluh uhradit v místě nebo sídle věřitele = majitele bytu.

Nájemné a zálohy se platí vždy dohromady každý měsíc. Může vám to přijít logické, nicméně pro úplnost informací o tom, jak se platí nájemné, to tu přeci jen raději uvedeme.   

Kdy se platí nájem

Tady je to vcelku jednoduché. Pravidla o tom, kdy se platí nájem, stanovuje Občanský zákoník. Ten konkrétně říká, že: „Nájemce platí nájemné předem na každý měsíc nebo na jiné ujednané platební období, nejpozději do pátého dne příslušného platebního období, nebyl-li ujednán den pozdější. Společně s nájemným platí nájemce zálohy nebo náklady na služby, které zajišťuje pronajímatel.“

Pokud tedy není dohoda s majitelem bytu jiná, nájemné za leden uhradíte nejpozději 5. ledna. V praxi se však často setkáváme s tím, že datum bývá stanoveno okolo 20. dnev měsíce, a to z čistě praktických důvodů – lidem většinou kolem 15. přichází výplata.

Výpovědní lhůta z nájmu

Může se stát, že něco neklapne. Anebo si nájemce najde jiné bydlení či investuje do vlastního. Jestliže se tak stane před uplynutím doby, na kterou je nájemní smlouva sjednána, je potřeba se vzájemně domluvit nebo podat tak zvanou výpověď z nájmu.  

Nejprve se podíváme na první možnost, a to ukončení nájmu dohodou. Zákon v tomto případě nestanovuje žádné konkrétní kroky a je proto nutné spolehnout se na dobré mezilidské vztahy, férovost a slušnost. I tak doporučujeme dohodu stvrdit písemně a uvést, k jakému konkrétnímu dni nájem skončí. 

Další možností je, že byl nájem uzavřen na dobu určitou. I v tomto případě můžete nájem ukončit dohodou dříve, anebo pak s tříměsíční výpovědní lhůtou, jedině však za předpokladu, že se změní okolnosti, z nichž jste při uzavírání nájemní smlouvy vycházeli. Abychom to popsali trochu lidsky, jde například o to, že jste smlouvu podepisovali v době, kdy jste pracovali v Praze, ale zaměstnavatel vás nově přesouvá do Brno. Zásadní změnou okolností může být také zdravotní stav a jiné. 

Jako pronajímatel nikdy nesmíte nájemci vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Co mezi takové důvody patří?

  • Nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu (například přestane platit nájem).
  • Nájemce je odsouzený pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. 
  • Výpověď může nájemce dostat i v případě, že je byt potřebný pro veřejný zájem a byt nebude dále možné obývat.

Nájemné a DPH

Od 1. ledna 2021 došlo k úpravě – nájem nemovitých věcí je od daně osvobozený. Existuje ale několik výjimek, na které se toto osvobození nevztahuje. Pro přesnost budeme citovat Zákon o dani z přidané hodnoty.

„Mezi osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně nelze zahrnout:

  • Krátkodobý nájem
  • Poskytování ubytovacích služeb
  • Nájem prostor a míst pro parkování vozidel
  • Nájem bezpečnostních schránek
  • Nájem strojů nebo jiných upevněných zařízení“

Nájemné a garantovanynajem.cz

Pokud patříte na stranu pronajímatele a nechcete mít s nájemným žádné starosti, využijte jeden z našich tarifů. Pro naše klienty zajišťujeme komplexní služby v oblasti pronájmu bytů a získáváme pro ně ideálního nájemníka. Garantujeme pravidelnou měsíční platbu nájemného, a to i v případě, že podnájemník z nějakého důvodu byt opustí. Starosti jednoduše můžete nechat na nás. 

Zajistěte si pronájem bez starostí

Hoďte všechny starosti spojené s pronájmem za hlavu. Náš zkušený tým s vlastním právním zázemím se o všechno postará.
Chci garantovaný nájem
calendar-fullcrossmenu