Jak pronajmout družstevní byt

13. 10. 2023

Asi už tušíte, že pronájem družstevního bytu bude v lecčem složitější než pronájem soukromého bytu, protože existují určitá pravidla a omezení stanovená družstvem. Hledáte informace a užitečné tipy, které vám celý postup nastíní? Pak jste tu správně. 🙂

Pronájem družstevního bytu je procesem, který má svoje specifika a je dobré s nimi počítat. Aby všechno proběhlo hladce, máme pro vás malého průvodce, jak krok za krokem pronajmout družstevní byt bez zbytečných komplikací a vrásek.

1. Zkontrolujte stanovy družstva

Než se rozhodnete vyvěsit inzerát a pronajmout byt, je důležité zjistit, zda vám to vaše bytové družstvo vůbec dovoluje. V některých družstvech totiž může být pronájem omezený nebo dokonce úplně zakázaný. Stanovy určují podmínky pro pronájem bytu a mohou obsahovat limitace jako například maximální dobu pronájmu, povoleného počtu nájemníků nebo specifických pravidel pro výběr nájemníků. 

2. Kontaktujte družstvo

Dalším důležitým krokem je informovat družstvo o plánovaném pronájmu. V některých případech je třeba získat souhlas předem, v jiných postačí pouhé oznámení

Družstvo má obvykle právo schválit nájemníka a může požadovat doložení potřebných dokumentů, jako je životopis, pracovní smlouva nebo výpisy z účtu. Družstvo také může vyžadovat podpis nájemní smlouvy, která musí být ve shodě se stanovami. 

Může se stát, že vám bude družstvo takzvaně „házet klacky pod nohy“. I když se s tím v dnešní době už setkáváme minimálně, pořád takové spory osobně známe. Pokud potřebujete v těchto otázkách poradit a zjistit, jaké jsou možnosti, můžete se na nás obrátit

3. Nachystejte nájemní smlouvu

Máte od družstva souhlas? Pak nezbývá než připravit smlouvu. Ta je klíčovým dokumentem u jakéhokoliv typu pronájmu, v případě družstevního bytu se ale zavazujete plnit stanovy družstva, a tak to nemůž být jen nějak papír sepsaný na koleni.

Smlouva by měla obsahovat veškerá důležitá ustanovení – výši nájmu, dobu trvání nájemního vztahu, povinnosti a práva obou stran a další relevantní podmínky družstva. Je určitě dobré si v tomto případě nechat poradit od právníka, aby smlouva byla správně a komplexně vypracovaná a ušetřili jste si případné budoucí nepříjemnosti.

Určitě také mějte nachystaný protokol. Při předání bytu nájemníkovi je velmi užitečné sepsat předávací protokol, ve kterém detailně popíšete stav bytu a vybavení, někdy je vhodné mít i fotodokumentaci. Díky tomu nebude nikdy do budoucna pochyb o tom, v jakém stavu jste byt nájemníkovi svěřovali a případné spory budete mít dobře pojištěné.

4. Je třeba sekat latinu

Když je nájemník problémový, může si na vás družstvo došlápnout. A to je nepříjemná, zbytečná komplikace. Věnujte proto opravdu velkou pozornost tomu, koho si za nájemníka vybíráte. Je spousta možností, jak si ho předem ověřit, tak si na tom dejte záležet.

Je pak extrémně důležité dodržovat všechna pravidla a podmínky stanovené družstvem. Není to totiž případně jen váš problém, ale o malér si koledujete i u všech sousedů. Samozřejmostí je tedy placení nájmu včas, respektování práv sousedů a dodržování všech dalších ustanovení, ale zároveň slušné chování a klidná povaha nájemců.

5. Pojištění

Jako majitel družstevního bytu (nejenom) je rozhodně také vhodné se informovat o možnostech pojištění domácnosti. Existuje spousta typů pojištění majetku, které vás může chránit před různými riziky spojenými s pronájmem bytu, jako jsou požáry, povodně, ztráta nájmu nebo jiné škody. 

Tohle určitě nepodceňujte, protože zákon schválnosti říká, že pokud pojištění budete, nic se nestane. Ale jakmile si řeknete, že to nemá smysl, bude se vám náramně hodit. 🙂

Pronájem družstevního bytu určitě zvládnete

Pronajímání je rozhodně zajímavou možností pro získání dalších příjmů, nicméně je důležité stále mít na paměti omezení a pravidla stanovená družstvem. Může to být výzva, ale s dobrou přípravou a znalostí procesu bude vše o dost snazší. Vždy dbejte na správnou komunikaci s nájemníkem i družstvem a snažte se předcházet případným konfliktům.

Zajistěte si pronájem bez starostí

Hoďte všechny starosti spojené s pronájmem za hlavu. Náš zkušený tým s vlastním právním zázemím se o všechno postará.
Chci garantovaný nájem
calendar-fullcrossmenu