Výpověď nájemní smlouvy – průvodce pro nájemce i nájemníka

17. 07. 2023

Vstoupíme-li do světa nájemních smluv, často se setkáváme s řadou otázek a nejasností. Jednou z nich může být i to, jak správně vypovědět nájemní smlouvu. Možná byste se divili, ale v praxi jsme se už setkali s případy, kdy nájemník odmítal byt opustit a byl dokonce v právu, protože smlouva nebyla správně postavená. Takové nepříjemnosti řešit určitě nechcete. Proto vám přinášíme takový malý tahák, který vás provede celým tématem a připraví na možné scénáře.

Co je výpověď nájemní smlouvy a proč je důležitá

Encyklopedicky řečeno – výpověď nájemní smlouvy je základním nástrojem, který umožňuje nájemníkovi či pronajímateli ukončit existující nájemní vztah. Ale co vlastně v praxi stojí za touto právní formulací? Proč bychom měli v určitých situacích sáhnout po výpovědi a kdy je to vhodné?

Může se zdát, že výpověď je jednoduchým opuštěním nájmu, někdy možná dokonce unáhleným rozhodnutím v reakci na konflikt nebo nespokojenost. Ve skutečnosti je ale výpověď nájemní smlouvy komplexním procesem, který má svoje opodstatnění a vyžaduje pečlivou přípravu.

Někdo můžete podávat výpověď z nájmu kvůli stěhování, jinému pronajímaná nemovitost může přestat vyhovovat nebo se u nájemce změní finanční situace. Výpověď ale může vycházet i z neshod mezi nájemníkem a pronajímatelem. Konflikty týkající se údržby, pravidelných plateb nájmu, dodržování domovního řádu nebo dalších podmínek smlouvy mohou vést k tomu, že jedna ze stran považuje za nejlepší vztah pronajímatel-nájemce ukončit. A to nemusí být vždy zrovna příjemné.

Když selže „obyčejná“ gentlemanská domluva, vázne komunikace, mediace nebo hledání kompromisu, kdy si vyjdou vstříc obě strany, pak se výpověď stává jedinou rozumnou volbou, která je zároveň krytá právně.

Mýty o výpovědi nájemní smlouvy na dobu určitou

Nájemní smlouva na dobu určitou, často uzavřená na období jednoho roku, představuje specifický typ smluvního vztahu mezi nájemníkem a pronajímatelem. A mnohdy se kolem ní vytváří řada mýtů a nejasností, které mohou vést k nepříjemným situacím. O co jde?

 • Mýtus 1: Nájemní smlouvu na dobu určitou nelze předčasně vypovědět – Ačkoli má nájemní smlouva na dobu určitou jasně stanovený termín ukončení, existují situace, kdy je možné ji předčasně vypovědět. Důvody mohou zahrnovat závažné porušení smlouvy jednou ze stran, zdravotní problémy nebo mimořádné okolnosti. Důležité je však dodržovat všechny právní postupy a informovat druhou stranu v předstihu.
 • Mýtus 2: Výpovědní lhůta je u smlouvy na dobu určitou vždy stejná – Výpovědní lhůta může být různá a závisí na konkrétních podmínkách smlouvy. V některých smlouvách je být lhůta kratší, v jiných delší. Důležité je důkladně si smlouvu přečíst.
 • Mýtus 3: Výpověď nájemní smlouvy na dobu určitou je automatickým důvodem k zaplacení odškodnění – Ne vždy. Může sice existovat riziko odškodnění, závisí to ale opět na specifikách smlouvy a důvodech výpovědi. V některých případech může být odškodnění vyloučeno nebo alespoň minimalizováno.
 • Mýtus 4: Pronajímatel nemůže vypovědět nájemní smlouvu na dobu určitou bez vážného důvodu – I když většina pronajímatelů preferuje stabilní nájemní vztah, mohou existovat situace, kdy je výpověď z jejich strany oprávněná a v souladu se smlouvou. Příkladem může být závažné porušení podmínek smlouvy ze strany nájemníka.

Doporučili bychom, abyste se před podáním výpovědi z nájemní smlouvy na dobu určitou poradili s právníkem nebo zkušeným makléřem. Možná nenarazíte na žádný zádrhel, ale vždy je lepší mít 100% jistotu a předejít nepříjemným situacím.

Praktické tipy, jak napsat výpověď nájemní smlouvy

Může se zdát, že stačí sepsat několik řádků o tom, že končíte nájem a je hotovo. Realita je ale o kousek složitější. Aby byla výpověď platná a bezproblémová, je důležité postupovat správně a právně. 🙂 Tady je několik praktických tipů:

 • Ujistěte se, že máte jasný důvod: Ačkoli nemusíte vždy uvádět důvod výpovědi, je dobré si jej vyjasnit. Ať už je to kvůli změně bydliště, finančním důvodům nebo nespokojenosti.
 • Dodržujte formální rámec: Výpověď by měla obsahovat všechny základní údaje – jméno, adresu, datum a to, kterou nájemní smlouvu vypovídáte. Uveďte datum uzavření smlouvy a její referenční číslo, pokud existuje.
 • Výpovědní lhůta je klíčová: Ve většině nájemních smluv je stanovena výpovědní lhůta. Je důležité si ji přečíst a dodržet.
 • Kontaktní informace: Na konci výpovědi uveďte svoje telefonní číslo a e-mail. V případě, že by nájemník či pronajímatel (záleží, kdo tento blog čte 🙂) potřeboval vyjasnit některé detaily, má možnost vás snadno kontaktovat.
 • Podpis je nezbytnost: Bez vašeho podpisu nebude výpověď platná. Ujistěte se, že výpověď podepíšete a je to váš aktuální podpis, který odpovídá tomu na dokladech.
 • Ověřte si pravopis: Gramatické a pravopisné chyby mohou působit neprofesionálně. Důkladně si proto výpověď přečtěte nebo ji nechte zkontrolovat někým jiným.
 • Odeslání výpovědi: Ideální je výpověď odeslat doporučeně. Tím získáte jistotu, že pronajímatel výpověď skutečně obdržel.
 • Konzultace s odborníkem: Pokud si nejste jisti, jak přesně má výpověď vypadat nebo jaká jsou vaše práva a povinnosti, neváhejte se obrátit na právníka či realitního makléře.
 • Ponechte si kopii: Vždy si udělejte kopii. V případě sporu nebo nejasností budete mít důkaz, co bylo napsáno a kdy bylo odesláno.

Postup při vypovězení nájemní smlouvy na dobu neurčitou

Nájemní smlouva na dobu neurčitou, jak již název napovídá, nemá stanovený konec. Proto je postup při jejím vypovězení maličko odlišný od smlouvy na dobu určitou. Jak tedy správně a bez problémů ukončit takovou smlouvu? Podívejme se na to krok za krokem:

 • Přezkoumání smlouvy: Před tím, než se pustíte do vypovězení, důkladně si prostudujte nájemní smlouvu. Hledejte konkrétní články týkající se výpovědních lhůt a podmínek ukončení. U smluv na dobu neurčitou může být výpovědní lhůta stanovena různě, často se pohybuje až kolem 3 měsíců.
 • Vytvoření písemné výpovědi: Stejně jako u jakékoliv jiné výpovědi, i zde je nutné mít vše písemně. Výpověď by měla obsahovat důležité informace, jako jsou vaše údaje, údaje pronajímatele/nájemce, datum vypovězení a samozřejmě výpovědní důvod. Ano, u nájemní smlouvy na dobu neurčitou je často požadováno uvést důvod vypovězení – od osobních a finančních změn po nespokojenost s bydlením. Důležité je, aby důvod byl formulován jasně a věcně.
 • Oznamovací forma: Vypovězení nájemní smlouvy by mělo být odesláno doporučeně.
 • Komunikace s pronajímatelem: Ideálně před odesláním výpovědi, ale především poté je důležité s nájemcem/pronajímatelem komunikovat. To pomůže předejít nedorozuměním a zjednodušit celý proces.
 • Předání nemovitosti: Po uplynutí výpovědní lhůty je potřeba řádně předat nemovitost pronajímateli. Důkladně prověřte byt nebo dům, zdokumentujte jeho stav a odečtěte energie.
 • Konečné vyrovnání: Po předání nemovitosti je vhodné provést konečné vyrovnání všech nákladů. To zahrnuje nejen nájem, ale také energie, služby a případné další poplatky.

Vypovězení nájemní smlouvy na dobu neurčitou může být komplikované. Minimálně z hlediska administrativních úkonů se připravte na to, že to nebude otázka pár minut
Pokud máte náročnou práci, věnujete se rodině, máte vlastní plány a ještě do toho máte řešit něco takového, určitě není k zahození oslovit profesionála, který vám se vším pomůže. Není nic snadnějšího než to nechat na někom zkušeném. Třeba na garancenajmu.cz! 🙂

Zajistěte si pronájem bez starostí

Hoďte všechny starosti spojené s pronájmem za hlavu. Náš zkušený tým s vlastním právním zázemím se o všechno postará.
Chci garantovaný nájem
calendar-fullcrossmenu