Nájem versus podnájem článek

Nájem versus podnájem – jaký je rozdíl?

07. 02. 2023

Dva pojmy, které lidé často mylně zaměňují. To jsou nájem a podnájem. Zjistěte, jaký je mezi rozdíl, jak se liší práva a povinnosti nájemce a podnájemce a jak je to v případě podnájmu s trvalým pobytem. 

Advokát a právník, nájem a podnájem. To jsou slova, která v běžné řeči často zaměňujeme, aniž bychom si uvědomovali rozdíl v jejich reálných významech. Z kontextu je často snadno pochopitelné, o čem daný člověk mluví a co má na mysli. Jakmile ale dojde na lámání chleba (musíte v této oblasti cokoliv řešit), je dobré tyto rozdíly znát. A že nejsou zrovna malé

Nájem i podnájem je určitý typ smluvního vztahu, který se vztahuje prakticky k tomu samému – možnost bydlet v nemovitosti, jež patří někomu jinému. Nájemce má ale v porovnání s podnájemníkem v určitých záležitostech mnohem větší práva

Co je to nájem a co podnájem

Není to nic složitého. V případě nájmu uzavíráte nájemní smlouvu přímo s majitelem bytu či domu.

Pokud jste v podnájmu, pak uzavíráte smlouvu s nájemcem – tedy s člověkem, který má nemovitost v nájmu. Je to příklad i naší služby garancenajmu.cz. My od majitele nemovitosti pronajmeme jeho byt či dům a ten pak za konkrétně stanovených podmínek nabídneme k podnájmu. Majitel má garantovaný nájem každý měsíc a podnájemce s námi může řešit jakékoliv záležitosti. 

  • Dejte si pozor na to, že zatímco nájem můžete s majitelem nemovitosti sjednat na jakoukoliv dobu, určitou i neurčitou, podnájem může trvat maximálně tak dlouho, jak trvá nájem. 

Výpověď z nájmu versus výpověď z podnájmu 

Nájem končí jednoduše po uplynutí doby, na kterou byl sjednaný. Možností ukončení je i vzájemná dohoda nebo výpověď z nájmu, která je podaná na základě důvodů uvedených v Občanském zákoníku. 

Podnájem je závislý na nájmu, a tak zaniká společně s nájmem. A to i kdybyste měli podnájem sjednaný na delší dobu, než je trvání nájmu. Na rozdíl od nájmu ale můžete podnájem vypovědět bez uvedení důvodu. 

Trvalý pobyt v podnájmu 

U nájmu máte možnost zapsat si trvalé bydliště na danou adresu i bez souhlasu majitele nemovitosti. Nemůže vám to nijak zakázat, a to dokonce ani tím, že by to uvedl do smlouvy. Zákon je v tomto případě na vaší straně. Stejné je to v případě chovu zvířat, návštěv nebo kouření, ani v tom vás nemůže majitel nemovitosti nijak omezovat. 

Co se týče trvalého pobytu v podnájmu, tam je to jiné. Zde se totiž rozchází i názory různých právníků a úřadů a jednoduše řečeno – záleží na tom, co si usmyslí daný úředník. Zatímco v některých případech není problém trvalý pobyt zapsat na základě smlouvy o podnájmu, jinde musíte mít výslovný souhlas nájemníka nebo majitele či dokonce obou. Jestliže tedy v potřebujete vyřešit trvalý pobyt v podnájmu, zjistěte si dopředu vše potřebné. 

Hoďte starosti za hlavu

Pokud se rozhodnete využít služeb garancenajmu.cz, nemusíte se o nic strachovat – veškeré informace od nás dostanete předem, společně si je projdeme a od začátku budete přesně vědět, na čem jste. Nebojte se něco tak důležitého jako je bydlení svěřit do rukou profesionálů.

Zajistěte si pronájem bez starostí

Hoďte všechny starosti spojené s pronájmem za hlavu. Náš zkušený tým s vlastním právním zázemím se o všechno postará.
Chci garantovaný nájem
calendar-fullcrossmenu