Dodatek k nájemní smlouvě a vše, co by se vám mohlo hodit

21. 06. 2023

Nájemní smlouva je právní dokument, který upravuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Obsahuje podmínky nájmu včetně ceny nájmu, délky trvání, povinností stran a dalších aspektů. Avšak často se stává, že během trvání nájemního vztahu nastanou situace, které vyžadují úpravu původního smluvního předpisu. V takových případech je vhodné vytvořit dodatek k nájemní smlouvě.

Dodatek k nájemní smlouvě je právní dokument, který slouží k upravení, doplnění nebo změně původního smluvního předpisu. Dodatek může obsahovat různé úpravy, mezi nimi například:

 • změna ceny nájmu 
 • prodloužení doby trvání smlouvy
 • rozšíření nebo zmenšení prostoru 
 • zavedení nových podmínek
 • potřeba provedení stavebních úprav 
 • změna účelu využití pronajatého objektu a další

Při tvorbě takového dodatku je důležité myslet na to, aby byl přehledný, srozumitelný a v souladu s právními normami. Obě strany by měly mít možnost se seznámit s návrhem dodatku, diskutovat o něm a případně požadovat změny. Až po vzájemné dohodě obou je na čase dodatek podepsat, čímž se také stává platným. Nebojte se případné pochybnosti konzultovat, ať už s advokátem nebo zkušeným makléřem

Co musí obsahovat dodatek k nájemní smlouvě

Dejte si extra pozor na to, aby dodatek neobsahoval chyby a někdo vám pak jeho platnost nezpochybnil. Můžete se tím dostat do nepříjemné situace, která si vyžádá spoustu vašeho času a energie. 

Dodatek by měl vždy obsahovat:

 • identifikační údaje obou stran, tedy pronajímatele a nájemce – jméno, příjmení, bydliště nebo sídlo, rodné číslo (popř. datum narození), případně obchodní firmu a IČO u podnikatelů
 • označení původní nájemní smlouvy, ke které dodatek vzniká – zde se uvede číslo smlouvy, datum uzavření a v případě potřeby jméno a sídlo nemovitosti, kterou smlouva upravuje
 • co se mění – dbejte na to, aby tato sekce byla jasně a srozumitelně sepsaná ve formě konkrétních bodů nebo paragrafů
 • podpisy smluvních stran
 • platnost dodatku – je vhodné uvést, jakými způsoby a ve které situaci má dodatek vliv na původní nájemní smlouvu, například jestli nahrazuje některé její části, doplňuje ji, či změny mají platnost pouze po dobu určitou

Asi by vás to napadlo, ale pro jistotu ještě zmíníme, že je klíčové, aby byl dodatek v písemné formě. Nestačí mít nějakou komunikaci v e-mailu. 

Příklad z praxe

Jedním z nejčastějších typů dodatků k nájemní smlouvě je prodloužení smlouvy na dobu určitou. Ve většině případů má nájemní smlouva pevně stanovený termín trvání, po kterém automaticky končí. Pokud obě strany chtějí pokračovat v nájmu, mohou vytvořit dodatek k původní smlouvě, který prodlouží trvání na další určitou dobu. V dodatku se obvykle specifikuje nová doba trvání, případně se mohou změnit i další podmínky – například cena nájmu.
Přemýšlíte-li tedy o úpravě podmínek stávající nájemní smlouvy, může být dodatek tou správnou volbou. Nemusíte hned tvořit smlouvu novou. Nezapomeňte ale věnovat dostatečnou pozornost vytváření a formulacím dodatku, ať předejdete případným nepříjemnostem. 🙂

Zajistěte si pronájem bez starostí

Hoďte všechny starosti spojené s pronájmem za hlavu. Náš zkušený tým s vlastním právním zázemím se o všechno postará.
Chci garantovaný nájem
calendar-fullcrossmenu